In een tijd waar veel gesloten is, is het contact dat je hebt vooral online te vinden. Je kunt je hierdoor erg alleen voelen of zelfs eenzaam. Je kunt hierdoor in een sociaal isolement terecht komen. Mar wat is een sociaal isolement precies? En wat zijn de gevolgen ervan?

In sociaal isolement zitten

Wanneer je in een sociaal isolement zit ontbreekt het je contact aan een ondersteunend netwerk. Denk hierbij aan familie, vrienden, buren of andere bekenden. Je leeft afgezonderd van andere mensen. Een sociaal isolement kan door zowel jezelf komen, maar ook door de omgeving waar je je in bevindt.

 

Hoe raak je in een sociaal isolement?

Je kunt door verschillende omstandigheden in een sociaal isolement terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte, omdat je hierdoor afhankelijk wordt van anderen. Ook kan je hierin geraken wanneer je jezelf niet (meer) met het openbaar vervoer, auto, of ander vervoersmiddel kunt verplaatsen. Je bent dan gebonden aan de plaats waar je huis is.

Op dit moment wordt het grootste aantal mensen sociaal geïsoleerd doordat ze online niet vaardig zijn. Met de verschillende lockdowns door corona die we hebben (gehad) en het vele thuisblijven wat hierbij komt kijken wordt je eigenlijk in een isolement gedwongen.

isolement

Wat is het verschil tussen eenzaamheid en isolement?

Vaak worden de termen sociaal isolement en eenzaamheid door elkaar heen gebruikt, echter betekenen ze niet hetzelfde. Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties. Een sociaal isolement is het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven. Het gaat hier om persoonlijke relaties met familie, vrienden en bekenden waar mensen in geval van nood op terug kunnen vallen.

 

Alleen zijn is niet goed voor je gezondheid

Wanneer je je alleen voelt, eenzaam bent of in een sociaal isolement zit heeft dit veel gevolgen voor je gezondheid. Het zorgt voor (onnodige) gezondheidsrisico’s. Denk hierbij aan depressie, en een verhoogd risico aan je hart. Lees hier meer over in de blog “Wat doet eenzaamheid met je gezondheid?“. Ook handig is om te weten wat precies de symptomen zijn van eenzaamheid. Je kunt dit namelijk herkennen aan bepaalde signalen.

contact isolement

Zoek contact!

Er zijn verschillende (kleine) dingen die je kunt doen om uit je sociale isolement te komen. Ga bijvoorbeeld naar de supermarkt en maak een praatje! Ook kun je contact opnemen met (oude) vrienden die je uit het oog bent verloren. Of ga bij een club. Hier is Klup, een platform voor 50 plussers die opzoek zijn naar activiteiten en nieuwe connecties, perfect voor!

Download de Klup-app om leeftijdsgenoten te ontmoeten tijdens gezellige activiteiten! Je leert eenvoudig mensen kennen online, en je ontmoet ze vervolgens op een offline activiteit. Denk hierbij aan wandelingen, borrels, het bezoeken van een museum of vakanties. Met wekelijks meer dan 200 activiteiten is er voor iedereen wat te vinden!