Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van de Klup-applicatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Klup B.V., gevestigd aan de Agamemnonstraat 39H te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65923685 (Klup). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Klup-applicatie via web en app (Platform) en de Klup website (de Website). Lees daarom voordat je gebruik maakt van Klup aandachtig de onderstaande punten door. Naast deze gebruiksvoorwaarden is ook de Privacy Statement van toepassing. Door Klup te gebruiken, ga je automatisch akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de Privacy Statement. Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een e-mail naar info@kluppen.nl. Versie: februari 2024.

 

Community richtlijnen & regels 

Om een goede sfeer binnen Klup te kunnen waarborgen, hebben we de 10 belangrijkste (huis)regels voor je op een rij gezet. We willen je vragen deze aandachtig door te lezen, zodat we van Klup een veilige en bijzondere plek kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt. 🙏🏽

1. Klup is speciaal ontwikkeld voor 50-plussers en dus alleen vanaf 50 jaar te gebruiken.

2. Klup is geen dating platform, gebruik het hier dus ook niet voor!

3. Gebruik je echte naam en zorg voor een duidelijke profielfoto. Onduidelijke profielfoto’s of fake accounts worden niet getolereerd.

4. Gebruik een eigen of een rechtenvrije foto als je activiteiten plaatst. Mocht Klup een boete ontvangen omdat er auteursrechten zijn overschreden, dan behouden wij ons het recht om de boeten door te factureren aan diegene die de foto heeft geplaatst.

5. Laat een ander in zijn waarde en omarm de verschillen. Plaats geen beledigende, onfatsoenlijke of erotische berichten. Binnen Klup respecteren we elkaar.

6. Iedereen is welkom! Verwelkom nieuwe kluppers (te herkennen aan het gele poppetje op hun profiel). Buitensluiten van kluppers of kliekjesvorming wordt niet geaccepteerd. Het plaatsen van reacties is enkel bedoeld voor relevante zaken omtrent activiteiten en momenten. Het is geen plek voor irrelevante zaken of persoonlijke discussies.

7. Aanmelden = deelnemen. Het is niet toegestaan jezelf aan te melden voor activiteiten in de toekomst zonder dat je zeker weet aanwezig te zijn. Mocht je dit niet zeker weten, gebruik dan de ‘bewaar’ optie in de app.

8. Afmelden voor een activiteit gebeurt tot maximaal 48 uur van te voren. Als het regelmatig voorkomt dat je je te laat (last-minute) afmeldt, behoudt Klup zich het recht je account te pauzeren of deelname aan activiteiten tijdelijk niet mogelijk te maken.

9. Bij betaalde activiteiten ben je als deelnemer verantwoordelijk voor eventuele kosten. Dit betekent dat je zelf voor vervanging zorgt als je niet meer kan of de kosten voor je eigen rekening neemt. Stem dit af in overleg met de organisator.

10. Klup accepteert geen spam, promoties of handelingen die voor Klup als concurrerend beschouwd kunnen worden. Zonder toestemming wordt elke vorm van promotie, reclame of activiteiten met persoonlijk gewin direct geblokkeerd en/of verwijderd.

11. Klup is bedoeld voor het ondernemen van activiteiten met andere gebruikers. Het is dan ook niet toegestaan om oproepen en of vragen te plaatsen op het platform, anders dan activiteiten waar anderen fysiek of online aan kunnen deelnemen.

👉 Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan bovenstaande regels, behoudt Klup zich het recht voor accounts of geplaatste informatie te blokkeren en/of te verwijderen.

Profiel
 • Je bent verplicht een echte naam en identiteit te gebruiken op het platform. Hiervoor hebben we de volgende gegevens van je nodig: naam, e-mail adres, wachtwoord, geboortedatum, woonplaats, geslacht en profielfoto. 
 • Bij gebruik van het Platform ga je akkoord met het opslaan van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de Privacy Statement. We beheren en bewerken je persoonlijke gegevens in lijn met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Europese Privacy Richtlijn – 95/46/EC.
 • Het is niet toegestaan meerdere malen te registreren met bijvoorbeeld andere e-mailadressen. Dit om misbruik van van het gratis proeflidmaatschap te voorkomen en/of een blokkade vanuit Klup te omzeilen.
 • Als er verdacht gedrag plaatsvindt via een account en het vermoeden bestaat dat het account zich als iemand anders voordoet heeft Klup het recht dit account te blokkeren.
Activiteiten
 • Meld je enkel aan als je zeker weet dat je deelneemt. Indien je jezelf toch moet afmelden doe dit dan tijdig (maximaal tot 48 uur voor aanvang). Dit is voor zowel de organisator als overige deelnemers prettig en wel zo attent.
 • Gebruik het plaatsen van reacties waar het voor bedoeld is. Binnen activiteiten gaat dit over de desbetreffende activiteit en relevante zaken. Binnen momenten gaat dit over het specifieke moment. Het gebruik van reacties voor persoonlijke discussies of andere irrelevante zaken is niet toegestaan. Klup behoudt zich het recht reacties ten allen tijde en zonder overleg te verwijderen.
 • Plaats geen haatdragende of racistische opmerkingen.
 • Klup accepteert geen spam, promoties of handelingen die voor Klup als concurrerend beschouwd kunnen worden. Zonder toestemming wordt elke vorm van promotie of reclame direct geblokkeerd en verwijderd. Het is dan ook niet toegestaan het Platform zonder overleg met Klup te gebruiken voor commerciële boodschappen en of activiteiten met commercieel gewin.
 • Er kunnen activiteiten op het platform staan die alleen toegankelijk zijn voor Klup Compleet. Dit is een voordeel wat je als Klup Compleet lid hebt.
 • Er kunnen activiteiten op het platform worden aangeboden van derde partijen. Deze samenwerkingen gaat Klup aan om ervoor te zorgen dat er genoeg en leuk aanbod is van activiteiten door het hele land. In sommige gevallen is dit een commerciële samenwerking met Klup en zal Klup er ook inkomsten uit genereren.
 • Alle contact met of deelname aan aanbiedingen van derde partijen valt buiten onze verantwoordelijkheid. Binnen de relatie tussen jou als Klup-gebruiker en de derde partij gelden dan ook de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden van de derde partij.
 • Bij gebruik van activiteiten die worden georganiseerd door Klup en worden aangeboden via het Platform ga je akkoord dat Klup op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade als gevolg van de aangegane relatie met de derde partij of met Klup zelf.
 • Klup is niet verantwoordelijk voor mogelijk persoonlijke conflicten die ontstaan tussen gebruikers na totstandkoming van onderling contact. Klup kijkt in dit geval puur naar gebruik van het Platform en of regels worden overtreden. Als dit niet het geval is zal Klup geen actie ondernemen.
 • Deel nooit persoonlijke informatie. We gaan er vanuit dat je dit niet doet, maar voor de zekerheid herinneren we je hieraan. Deel nooit bankgegevens, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie. Wees ook terughoudend met het delen van je adres en telefoonnummer.
 • Wees bewust van het feit dat informatie wordt gedeeld. Je moet je realiseren dat alles wat je upload in Klup in het publieke domein te zien is. Denk dus goed na wat voor informatie je deelt, bijvoorbeeld bij het invullen van het profiel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat je deelt maar als het een van de genoemde voorwaarden schendt, zullen we je profiel blokkeren.
 • Wij zijn niet verplicht om te controleren hoe mensen Klup gebruiken. Echter zullen we op de best mogelijke manier in de gaten houden wat er gebeurt in de App.
 • Als iemand zich onbehoorlijk gedraagt of een van deze regels overtreedt, rapporteer deze persoon dan met de ‘rapporteer’ knop bij het profiel. Het is belangrijk dat je dit ook daadwerkelijk doet om Klup zo leuk mogelijk te houden. Als je ongewenst gedrag niet rapporteert zijn wij niet in staat stappen te ondernemen
Lidmaatschap
 • Er zijn 2 lidmaatschapsvormen: Klup Start en Klup Compleet. Bij Klup Start heb je de mogelijkheid om binnen 3 maanden na registratie kosteloos deel te nemen aan 2 activiteiten en 2 contact verzoeken te sturen. Bij Klup Compleet heb je volledige toegang tot het platform en kun je onbeperkt deelnemen aan activiteiten.
 • Een Klup Compleet lidmaatschap sluit je af voor 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Het lidmaatschap wordt na de aangeschafte periode automatisch maandelijks verlengd a €6,99, tenzij je het lidmaatschap zelf tussendoor wijzigt (opnieuw een langlopend lidmaatschap afsluit) of beëindigt. Voor deze automatische maandelijkse verlenging geef je toestemming bij afsluiting van het gekozen lidmaatschap.
 • Klup heeft het recht om registratievereisten of lidmaatschapstarieven ten allen tijde te wijzigen.
 • Klup is gerechtigd om eventuele kosten van wijzigingen of (onterechte) terugvordering van digitale machtiging aan de gebruiker door te berekenen. Hierbij gaat het om transactiekosten.
 • Je kunt je lidmaatschap zelf beheren in je account via je eigen Klup account. In je eigen inlog portal staat alle informatie met betrekking tot je lidmaatschap.
 • Je kunt je lidmaatschap zonder boete of verplichting ten allen tijde opzeggen. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt er in geen enkel geval, ongeacht de wijze van beëindiging, restitutie plaats van betaalde gelden. Wel heeft een gebruikers een herroepingsrecht van 14 dagen na de transactiedatum.
 • Je kunt sparen voor gratis lidmaatschap d.m.v. het delen van jouw persoonlijke code. Wanneer 2 personen jouw code gebruiken bij registratie en een compleet profiel invullen ontvang jij (en de ander) een gratis maand Klup Compleet.
 • Je kunt tevens sparen voor gratis lidmaatschap d.m.v. het organiseren van activiteiten. Als je 2 activiteiten organiseert met minimaal 5 deelnemers (inclusief jijzelf) dan krijg je 1 maand extra lidmaatschap. Mocht je vervolgens nog 2 van dit soort activiteiten organiseren, dan krijg je nog een maand cadeau: deze komt bovenop de maand(en) die je al hebt gespaard. 
 • Als je de Algemene Voorwaarden van Klup overschrijdt dan hebben wij het recht je profiel te verwijderen. Je hebt dan geen recht op restitutie van je lidmaatschap. Klup behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging tarieven of vereisten voor inschrijving te wijzigen.

Eigendom
 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten met gebruik tot de inhoud en gebruik van Klup, het Platform en de Website, behoren toe aan Klup. Dus dat betekent het logo, de ontwerpen, de inhoud, de recensies, etcetera. Als je dit op enigerlei wijze gebruikt in uitlatingen naar anderen, publiceert of anderszins bewerkt zonder onze toestemming, schend je onze eigendomsrechten en klagen we je hoogstwaarschijnlijk aan. Deze eigendomsrechten schendt je ook als je content van andere gebruikers inzet voor andere doeleinden. Doe dit dus vooral niet.
 • Je stemt ermee in dat Klup niet verantwoordelijk is voor de inhoud die op het Platform wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Klup dergelijke inhoud goedkeurt of aanbeveelt. Het kan zijn dat gebruikers Klup-momenten (foto’s) delen op het Platform. Klup is niet verplicht deze inhoud te screenen of te controleren en is daarom niet verantwoordelijk voor enige schending van de privacy of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • De gebruiker vrijwaart Klup ten aanzien van alle schade als gevolg van een inbreuk in het kader van intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief auteurs- en portretrechten. Klup is ten allen tijden gerechtigd inhoud te verwijderen indien dit nodig wordt geacht. Ben je het niet eens met enige inhoud op het Platform, neem dan contact met ons op.
Updates
 • Er vindt continue ontwikkeling plaats op het Platform, waardoor er regelmatig updates te vinden zijn in de App en Play Store. Wanneer Klup een update doorvoert, kan deze update voorwaarden stellen die afwijken van hetgeen is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. We stellen je vooraf in de gelegenheid om de update te weigeren. Door installatie van een update, ga je akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan ook deel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden.
Aansprakelijkheid
 • Als gebruiker van het Platform heb je de mogelijkheid om activiteiten aan te maken en om deel te nemen aan activiteiten. Deelname aan alle activiteiten aangeboden via het Platform is volledig voor eigen risico en Klup is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade: ongevallen tijdens activiteit, verlies of diefstal van goederen, handelen of nalatigheid van andere gebruikers.
 • Hoewel wij zorgvuldig zijn met het samenstellen van de inhoud van het Platform en de Website, bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie beschikbaar via het Platform en de Website. In het geval dat het Platform of Website niet beschikbaar zijn door een technische storing of door gebruikte software of servers is Klup op geen enkele manier aansprakelijk en bestaat er geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 • Klup is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen als gevolg van het gebruik van het Platform en de Website inclusief schade veroorzaakt door virussen en malware. Klup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder vallen ook door gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal. De gebruiker vrijwaart Klup voor iedere aanspraak van derde partijen en personen voortvloeiende uit het gebruik van de App.
 • Je moet je realiseren dat wanneer je gebruik maakt van de App, dat de App constant op je telefoon staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig effect van de App op je telefoon. Wanneer je het accepteert om push-berichten te ontvangen, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige kosten die dit met zich mee brengt via je provider.
Overige zaken
 • Klup is een platform waar activiteiten georganiseerd worden waar andere leden aan meedoen. Het is niet toegestaan om activiteiten die via een ander platform lopen (WhatsApp, Facebook etc) te promoten binnen het Klup Platform. Wij behouden het recht om dit soort promotieactiviteiten te verwijderen.
 • Wij zijn op ieder moment gerechtigd om wijzigingen door te voeren in deze gebruiksvoorwaarden. Controleer dus regelmatig deze gebruiksvoorwaarden om op de hoogte te blijven van veranderingen. Aarzel niet om ons een e-mail te sturen waarom je het niet eens bent met onze gebruiksvoorwaarden, zodat wij nogmaals kunnen controleren of het de juiste voorwaarden zijn. Als je Klup blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en ze zal blijven volgen.
 • Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet geldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige voorwaarden gewoon van toepassing.
 • Voor het goed functioneren van Klup maken wij gebruik van de diensten van derden. Deze partijen kunnen voorwaarden stellen aan het verkrijgen van het Platform, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Klup is niet aansprakelijk voor enige problemen die voortkomen uit de gebruikte diensten van deze partijen.


  Klup is gerechtigd een registratie en/of lidmaatschap met onmiddellijke ingang te onderbreken of beëindigen als een gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Contact

We nemen de gebruiksvoorwaarden van Klup serieus en vragen jullie dan ook deze na te leven zodat we van Klup een veilige en mooie plek kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt. Tot slot zijn deze regels & voorwaarden continu in ontwikkeling dus we horen graag via help@kluppen.nl als je aanvullende vragen, of suggesties hebt. Dank voor het lezen van de gebruikersvoorwaarden en voor je hulp om van Klup een mooie Klup te maken! 🙏🏽

Team Klup